ZZP-lied: Wethouder Hekking En Doe Maar zingen over afvalstoffenheffing Rotterdam

De voormalige uitzendingen van Van Kooten en De Bie blijven actueel. Zo deed de actie van de gemeente Rotterdam waarin ZZP’ers die thuiswerken in 2012 worden aangeslagen voor de BRR Afvalstoffenheffing me denken aan de gemeente Juinen, een surrealistische plaats waar wethouder Hekking vaker het nieuws en de camera’s zocht dan burgemeester Van der Vaart.

Lees verder

ZZP-blog: Geen post op maandag! Wat is het gevolg voor de zzp’er die een betalingsregeling wil aanvragen??

Net terug van een vakantie in Barcelona (acht dagen zon, twee dagen licht bewolkt) word ik overvallen door een regenbui en het bericht dat staatsecretaris Bleker (Economische Zaken) heeft besloten de maandagse postbezorging af te schaffen.

Bezorging op deze dag is volgens de staatssecretaris onrendabel.
De maatregel is volgens Bleker nodig, omdat er steeds meer poststukken zoals loonstrookjes en bankafschriften digitaal worden verstuurd. Ook wordt gesteld dat maandag een dag is waarop sowieso nog maar weinig post de ronde doet.

Bijzondere poststukken zoals rouwkaarten kunnen nog wel op maandag worden bezorgd.

De Belastingdienst is goed bezig met de verdere digitalisering van het doen van aangiften, maar sommige aanvragen voor uitstel van betaling en een betalingsregeling dienen nog schriftelijk gedaan te worden.

Een dag te laat bij de Belastingdienst kan soms al verstrekkende gevolgen hebben.

De huiskamervraag aan staatsecretaris Bleker luidt: wat als door deze maatregel het verzoek om uistel of een betalingsregeling te laat binnen komt, houdt de Belastingdienst rekening met overmacht van de zzp’er?

Blog: Goede voornemens? Word ZZP’er profiteer van belastingvoordeel!

Sta je al jaren in dubio om de stap naar het ZZP-schap te zetten?

Maar vechten de gedachten tussen veiligheid (9-5, vast salaris, vakantiegeld, leuke collega’s) en doen wat je echt leuk vindt (je gevoel volgen, zelf je tijd indelen, eigen baas zijn) om voorrang?

Lees verder

Blog: Thuislunch met ega zijn zakelijke kilometers, lunch met Eva Mendes is privé

Tussen de middag wil uw vrouw graag samen lunchen, ze dekt de tafel en verzorgt een lunch met gebakken eieren, croissants en een espresso.

Kortom, alle reden om even huiswaarts te keren met de auto van de zaak.

Naheffing

De inspecteur stelde dat de directeur de auto van de zaak –  door de lunchritten – voor meer dan 500 km op kalenderjaarbasis voor
privédoeleinden gebruikte. Hij legde naheffingsaanslag loonheffing op. De DGA ging in beroep.

Woon-werk

Gelukkig besliste de Hoge Raad vrijdag anders. Die erkende dat de ritten aan het begin van de dag naar het werk en aan het einde van de dag naar huis tot het woon-werkverkeer behoorden, én dat de ondernemer ’s middags dezelfde route aflegde om bij zijn lieftallige echtgenote te zijn.

Omdat de wet geen definitie of nadere uitwerking van het begrip woon-werkverkeer geeft, en ook de frequentie van het woon-werkverkeer niet van belang is, kon de rechter niet anders dan de ondernemer in het gelijk stellen.

De opgelegde naheffingsaanslagen van de inspecteur werden vervolgens vernietigd.

Kilometers

Goed nieuws voor de ondernemers met een goed huwelijk, u kunt ´s middags rustig naar huis zonder dat u de angst hoeft te hebben dat deze kilometers meetellen voor het privégebruik.

Supermodel en actrice Eva Mendes Slecht huwelijk

Heeft u een florerende onderneming, een auto van de zaak, een mooi huis én een slecht huwelijk, dan hoeft u niet naar huis en kunt u rustig gaan lunchen met uw maîtresse.

Nadeel, deze kilometers worden wél tot het privégebruik gerekend;)

Blog: Hoeveel kunt u als ZZP’er besparen op uw accountant?

Verrassend. De Rabobank brengt goed nieuws voor de ZZP’er en MKB’er. De bank is er ook achter dat ondernemers meer gaan en meer mogen eisen van hun accountant. In Cijfers en Trends* stelt de Rabobank dat accountants ‘meer info moeten leveren tegen gelijkblijvende of zelfs dalende prijzen. ‘

Lees verder

Blog: ZZP-Ondernemer van het Jaar adviseert netwerken. Kom naar de Open Coffee

Josette Dijkhuizen, ‘ZZP Ondernemer van het Jaar’, advissert de ZZP’er om meer te gaan samen werken om tzt te kunnen verdienen.

Lees verder